ลาบวช

posted on 03 Nov 2009 04:38 by chrismercury

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม

 

ที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทล่วงเกินท่านต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี

 

ทั้งตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

จนตราบเท่านิพพานเทอญ

Comment

Comment:

Tweet